Regulamin

Witamy Państwa w naszym Hostelu i życzymy miłego pobytu. Prosimy o zapoznanie   się z zasadami panującymi w obiekcie. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie   niniejszego regulaminu który służy zapewnieniu wzajemnego spokoju i bezpiecznego   pobytu w naszym domu dla wszystkich naszych gości.

1. DOBA HOTELOWA

Pokoje wynajmujemy na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o 13 .00 a kończy się   o godz. 10.00 dnia następnego.

2. OPŁATA

Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu .W przypadku wcześniejszego  wyjazdu niż w zarezerwowanym terminie , z przyczyn niezależnych od nas , pobrana  opłata nie podlega zwrotowi.

3. CISZA NOCNA

Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00 rano. Osoby odwiedzające  niezameldowane w pokojach gościnnych mogą przebywać w pokojach od godz.7.00  rano do 21.00 po uprzednim uzgodnieniu tego z właścicielem. Zachowanie gości i  osób odwiedzających nie może zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obsługa  pokoi gościnnych może odmówić dalszego świadczenia usług osobie która rażąco  narusza tą zasadę.

4. KLUCZE

Każdy z Państwa otrzymuje indywidualny kod do pokoju. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić   zamknięcie drzwi i okien. Nie odpowiadamy za utracone przedmioty w sytuacji nie zamknięcia pokoju.

5. POKOJE I CZYSTOŚĆ

W chwili odebrania kodu do pokoju stajecie się Państwo gospodarzami tego pokoju.Prosimy o zachowanie porządku i czystości zarówno w pokoju, łazience jak i   aneksie kuchennym . Mile widziane obuwie na zmianę.

6. WYPOSAŻENIE

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach gościnnych nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną nie będących   wyposażeniem pokoju (wyjątek stanowi ładowarka urządzeń multimedialnych)

7. PALENIE TYTONIU I WPROWADZANIE ZWIERZĄT.

Ze względu na komfort Państwa i naszych obecnych i przyszłych gości , w domu   obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu złamanie zakazu będzie surowo karane (opłata dodatkowa karna).  Nie akceptujemy zwierząt w domu oraz na terenie posesji.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA.

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub   zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pokoi gościnnych   powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W takiej sytuacji   gość powinien powiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej   stwierdzeniu. Prosimy o niedokonywanie napraw we własnym zakresie.

9. PRAWA I OBOWIĄZKI

Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa oraz rzeczy wartościowych bądź pieniędzy pozostawionych przez gościa w pokoju lub samochodzie. Hostel może odmówić przyjęcia gościa który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin lub wyrządził szkodę w mieniu naszego domu bądź gości albo szkodę na osób i gości , pracowników lub innych osób przebywających na terenie naszego domu.  Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem pokoi gościnnych i kwatery prywatnej.